Maulid Adl-Dliyaul Lami’

Adl-Dliyaul Lami’ (Cahaya yang Terang Benderang)

Bismillahirahmanirrahim
Ya rabbi shalli ‘ala Muhammad, habibikasy sayfi’il musyaffa’
Ya rabbi shalli ‘ala Muhammad a’lal wara rutbatan warfa’
Ya rabbi shalli ‘ala Muhammad asmal baraya jahan wa awsa’
Ya rabbi shalli ‘ala Muhammad wa-asluk bina rabbi khayra mahya’
Ya rabbi shalli ‘ala Muhammad wa ‘afina wasyfi kulla muwja’
Ya rabbi shalli ‘ala Muhammad wa ashlihil qalba wa’fu wanfa’
Ya rabbi shalli ‘ala Muhammad wakfil mu’adi wa-asrifhu warda’
Ya rabbi shalli ‘ala Muhammad tahullu fi hishnikal mumanna’
Ya rabbi shalli ‘ala Muhammad rabbi ardla ‘anna ridlakal arfa’
Ya rabbi shalli ‘ala Muhammad waj’al lana fil jinani majma’
Ya rabbi shalli ‘ala Muhammad rafiq bina khayra khalqika ajma’
Ya rabbi shalli ‘ala Muhammad ya rabbi shalli ‘alayhi wa sallim.

Allahumma shalli wa sallim wa barik ‘alayhi wa ‘ala alihi

A’dzubillahi manisy-syaythanirrajim
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubinan. Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzanbika wama ta-akh-khara wa yutimma ni;matahu ‘alayka wa yahdiyaka shirathan mustaqima. Wayanshurakallahu nashran ‘aziza. Laqad ja-akum rasulun min anfusikum ‘azizun ‘alayhi ma ‘anittum harishun ‘alaykum bil-mukminina raufun rahim. Fain tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa ‘alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul ‘arsyil ‘adhim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna ‘alann nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu ‘alayhi wa sallimu taslima.

Allahumma shalli wa sallim wa barik ‘alayhi wa ‘ala alihi

Alhamdulillahilladzi hadana, bi;abdihil mukhtari man da’ana
Ilayhi bil idzni waqad nadana, labbayka ya man dallana wa hadana.
Shalla ‘alaykallahu bariukalladzi, bika ya musyaffa’u khash-shana wa habana
Ma’a alikal athhari ma’dini sirrika, al-asma fahum sufunun najati himana.
Wa a’ala shahabatikal kirami humatidi, nika ash-bahu liwalaihi ‘unwana
Wattabi’ina lahum bishidqin ma hada,hadil mawaddatai hayyajal asyjana.
Wallahi ma dzukiral habibu ladal muhib, illa wa adlha walihan nasywana.
Aynal muhibunalladzina ‘alayhimu, badzlun nufusi ma’an nafaisi hana.
La yasma’una bidzikri thahal musthafa, illa bihi anta’asyu wa adzhaba rana.
Fa-ahtajatil arwahu tasytaqul laqa, wa tuhinnu tas-alu rabbahar ridlwana.
Hakul muhibbina kadza fasma’ ila, siyaril musyaffa’I wa arhifil adzana.
Wa-anshit ila awshafi thahal mujtaba, wa ahdlir liqalbika yamtali-u wijdana.
(Ya rabbana shalli wa sallim daiman, ‘ala habibika man ilayka da’ana).

Allahumma shalli wa sallim wa barik ‘alayhi wa ‘ala alihi

Nabba-anallahu faqala: ja-akum nurun fasubhanalladzi anbana.
Wannuru thaha ‘abduhu man bihi, fi dzikrihi a’dzim bihi mannana.
Huwa rahmatul mawla ta-ammal qawlahu, ‘falyafrahu’ waghdu bihi farhana.
Mustamsikan bil’urwatil wutsqa wamu’, tashiman bihablillahi man ansyana.
Wastasy’iran anwara man qila; mata, kuntu nabiyyyan, qala: Adamu kana.
Baynat turabi wa bayna ma-in fastafiq, min ghaflatin ‘an dza wa kun yaqdhana.
Wa’bur ila asrari rabbi lam yazal, yanquluni baynal khiyari mushana.
Lam taftariq min syu’batayni illa ana, fi khayriha hatta buruziya ana.
Fa-ana khiyarun min khiyarin qad kharajat, min nikahin li ilahi shana.
Thahharahullahu hamahu akhtarahu, wa ma bara kamitslihi insane.
Wabihubbihi wabiszikrihi wan-nashri wat, tawqirirabbul ‘arsyi qad awshana.
(Ya rabana shalli wa sallim daiman, ‘ala habibika man ilayka da’ana).

Allahumma shalli wa sallim wa barik ‘alayhi wa ‘ala alihi.

Hadza waqad nasyaral ilahau nu’utahu, fil kutbi baynaha lana tibyana.
Akhadza mitsaqan nabiyyina lama, ataytukum min hikmatin ihsana.
Wa ja-akum rasuluna latukminunna, watanshuruna wa tushbihuna a’wana.
Wad basy-syaru aqwamahum bil musthafa, a’dzim bidzalika rutbatan wa makana.
Fahuwa wain ja-al alhirumuqaddamun, yamsyuna tahta liwai man nadana.
Ya ummatal islami awwalu syafi’in, wa musyaffa’in ana qath-thun la atwana.
Hatta unada arfa’ wa sal tu’tha wa qul, yusma’ liqawlikanajmu fakhrika bana.
Wa liwa-u hamdillahi jalla biyadi, wa la-awla ati anal jibana.
Wa akramul khalqi ‘alallahi ana, falaqad habakallahu minhu hanana.
Walasawfa yu’thika fatardla jalla min mu’thin taqashara ‘an athahu nahana.
Billahikarrir dzikra washfi Muhammadin, kayma tuziha ‘anil qulubir rana.
(Ya rabbana shalli wa sallim daiman, ‘ala habibika man ilayka da’ana).

Allahumma shalli wa sallim wa barik ‘alayhi wa ‘ala alihi

Lamma dana waqtul buruzi liahmadin, ‘an idzni man sya-ahu qad kana.
Hamalat bihil ummul aminatu bintu Wah, bin man laha a’lal ilahu makana.
Min waladil mukhtari ‘abdillahi bin, ‘Abdin lilmuth-thalibi ra-al burhana.
Qad kana yaghmuru nuru thaha wajhuhu, wasara ilal ibnil mashuni ‘ayana.
Wahuwabnu Hasyimil karimisy-syahmi bin, ‘abdimanafin ibni qushay kana.
Waliduhu yud’a hakiman syaknuhu, qad I’tala a’ziz bidzalika syana.
Wahfadh ushulal musthafa hatta tara, fisilsilati ushulihi ‘adnana.
Fahunaka qif wa’lam biraf’ihi ila is, mai’ila kana lil-abi mi’wana.
Wa hinama hamalat bihi aminatun, lam tasyku syay-an yak-khudzun niswana.
Wabiha ahathal-luthfu min rabbis sama, aqshal adza wal hamma wal ahzana.
War a-at kama qad ja-a ma ‘alimta bih, annal muhaymina syarrafal akwana.
Bith-thuhri man fi bathniha fastabsyarat, wadanal makhadlu fa-utri’at ridl-wana.
(subhanallahi wal hamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar. 4x. Wala hawla wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adhim fi kulli lah-dhatin abadan ‘adada khalqihi wa ridlanafsihi wa zinata ‘arsyihi wa midada kalimatihi).
Wa tajallatil anwaru min kullil jiha, ti fawaqtu miladil musyaffa’I hana.
Wa qubayla fajrin abrazat syamsul huda, dhaharal habibu mukarraman wamushana.

Shallallahu ‘ala Muhammad, shallalahu ‘alayhi wa sallam.

Ya nabi salam ‘alayka, ya rasul salam ‘alayka.
Ya habiub salam ‘alayka, shalawatullahi ‘alayka.
Abrazallahul musyaffa’, shahibal qadril muraffa’.
Famalannurun nawahi, ‘amma kullil kawni ajma’.
Nukisat ashnamu syirkin, wa binasy-syirku tashadda’.
Wadanal waqtul hidayah, wahimal kufri taza’za’.
Marhaban ahlan wa sahlan, bika ya dzal qadril arfa’.
Ya imamahlir risalah, man bihi afatu tudfa’.
Anta fil hasyri miladun, laka kullul khalqi tafza’.
Wayunaduna tara ma, qad daha min hawlin aqtha’.

Thala’al badru ‘alayna. Min tsaniyyatil wada’i.
Wajabasy-syukru ‘alayna. Ma da’a lillahi da’i.
Falaha anta fatasjud, watunada asyfa’ tusyaffa’.
Fa’alaykallahu shalla, ma badan nuru wa sya’sya’.
Wa bikarrahmanu nas-al, wa ilahul ‘arsyi yasma’.
Ya adhiman manni ya rabb, syamlana bilmusthafajma’.
Wa bhihi fandhur ilayna, wa’thina bih kulla math-ma’.
Wakfina kullal balaya, wadfa’il afati warfa’.
Rabbi fahgfir li dzunubi, bibarkatil hadil musyaffa’.
Wasyqina ya rabb aghitsna. Bihaya hath-thali bahma’.
Wakhtimil ‘umra bihusna, wa ahsinil’uqba wa marja’.
Wa shalatullahi taghsya, man lahul husnu tajamma’.
Ahmadath-thuhri wa alih, wash-shahabah mas-sanasya’.

Allahumma shalli wa sallim wa barik ‘alayhi wa ‘ala alihi.

Wulidal habibu fakharra sajidan, lillahi man ansyana wa barana.
Wa ri’ayatulmawla tuhithu biahmadin, fi kulli hinin bathinan wa ‘ayana.
Qad ardla’athul ummu tsumma tsuwaybatun, wa halimatun man sa’duha qad bana.
Qad basy-syarat tsuwaybatun sayyidaha, aba lahabin a’taqaha farhana.
Lam yansa khaliquna lahu farhatahu, bil mush-thafa wa bidzal haditsu atana.
Annal ‘adzaba mukhaffafun fi kulli its, nayni lifarhatihi biman wafana.
Hadza ma’al kufri fakayfa bfarhatin, min dzi fu-adin imtala iymana.
Wa ra-at halimatun ma ra-at min baraka, ti Muhammadin ma khayral adz-hana.
Darra lahuts-tsdyu waqad kana abnuha, yabitu yabki musghaban jay’ana.
Lakinnahu laylata an ja-al habi, bu bata mawfurar ridla syab’ana.
Da darratin nnaqatul bana wa qad, samunat duwaybatuha fakana syana.
Ankarahu rifqatuha wasallamat, asy-jarun ahjarun ‘ala mawlana.
Subhana man anthaqa asy-jara wa ah, jaran tuhayyil musthafa subhana.
(Ya rabbana shalli wa sallim daiman, ‘ala habbika man ilayka da’ana.)

Allahumma shalli wa sallim wa barik ‘alayhi wa ‘ala alihi.

Hadza waqad nasya-al habibu bisiratin, mardliyatin wama ata ‘ishyana.
Tar’ahu ‘aynullahi man addabahu, ahsana takdiban nabiyy ihsana.
Fanasya shaduqan muhsinan dza ‘iffatin, wa futuwwatin wa amanatin mi’wana.
Dza himmatin wa syaja’atin wa tawaqqurin, wa makarimin la tahtashi husbana.
Du’iyal aminu wahuwa fi ahlis sama, ni’mail aminu lahul muhayminu shana.
Dzahabat bihil ummu tazuru abahu fi, thaybata idz fihal himamu kana.
Wal mush-thafa fi bath-niha wa qad ata, ‘alayhi sittun min sinihil ana.
Wa qad atahal mawtu hina ruju’iha, fahabahu ‘abdul muth-thalibi hanana.
Sanatayni wafahul himamu fadlammahu, ‘ammun malal ‘athfu ‘alayhi janana.
Khatabathu bintu Khuwaylidin fil khamsi wal, ‘isyrina hazat bil musyaffa’I syana.
Qad haqqaqal mawla laha amalaha, nalat salaman ‘aliyan wa makana.
Wa halla mujsykilatan liwadl’il hararil, aswadi fil ka’bati hay-tsu abana.
‘An si’atil ‘aqli wawaqqadil hija, subhanaman ‘allamahu wa a’ana.
(Ya rabbana shali wa sallim daiman, ‘ala habibika man ilayka da’ana).

Allahumma shali wa sallim wa barik ‘alayhi wa ‘ala alihi.

Wa atahu Jibrilu biwahyillahi fi, ghari hirain ya’budurrahmana.

Wa dlammahuts-tsalatsa tsumma arsalahu, iqrak wa rabbuka ‘allamal insana.
Fada’a tsalatsan fi khafa faatahu an, ish-da’ bima tukmar bihi i’lana.
Katsural adza wa huwash-shaburu lirabbihi, wahuwasy-syakuru wa kana la yatawana.
Matat khadijatu wa Abu Thgalibin fil, khamsina fasytaddal adza fununa.
Wa ata tsaqifan da’iyan faramawhu bila, hari bal aghraw bihish-shibyana.
Malakul jibali ata faqala ath-biquha, faqala la bal artajil ‘uqbana.
Asra bihil mawla wa shalla khalfahurrus, lu wa syahada barzakhan wa jinana.
‘Arajal habibu ilas-samawatil ‘ula, wal ‘arsyi wal kursi ra-a mawlana.
Wal idznu bilhijrati ja-a liyatsriba, fabihiz-dahal baladul karimu wazana.
Fa-aqama asyran da’iyan wa mujahidan, wa shihabuhu kanu lahu a’wana.
La yarfa’una idza ata ashwatahum, bal ya yuhiddunal bashara im’ana.
Qadran wa ta’dhiman lisyakni Muhammadin, idz qad talaw fi fadl-lihi qurana.
Walaqad ra-aw min khulqihi ‘ajaban wa kam, qad syahadu ma khayyaral adz-hana.
Karaman wa ‘afwan was-sakha wa tawadlu’an, wal jidz’a hanna mahabbatan wa hanana.
Wal ma-amin baynil ashabi’I nabi’an, wal jaysya adl-ha syariban rayyana.
Wallahi qad adhumat ma’ajizu ahmadin, rafa’al muhayminu linnabiyyi makana.
Walaqad ghaza sab’an wa ‘isyrina ma’ash-,shahbi rijalan qad masyaw rukbana.
Akrim bihi wabishuhbihi wa bitabi’in, ya rabbi alhiqna bihim ihsana.
(Ya rabbana shali wa sallim daiman, ‘ala habibika man ilayka da’ana).

Allahumma shali wa sallim wa barik ‘alayhi wa ‘ala alihi.

Doa
Wa laqad asyartu lina’ti man awshafuhu, tuhyil quluba tuhayyijul asyjana.
Wallahu qad atsna ‘alayhi fama yusa, wil qawlu minni aw yakunu tsanana.
Lakinna hubban fis sarairi qad da’a, limadihi shafwati rabbina wahdana.
Waidzimtazajna bilmawaddati hahuna, narfa’u aydi faqrina wa rajana.
Lilwahidil ahadil ‘aliyyi ilahina, mutawassilina biman ilayhi da’ana.
Mukhtarihi wa habibihi wa shafiyyihi, zaynil wujudi bihil ilahu habana.
Ya rabbana ya rabbana ya rabbbana, bilmush-thafa aqbalna ajib da’wana.
Anta lana anta lana ya dukhrana, fi hadzihid dunya wafi ukhrana.
Ash-lih lanal ahwala waghfir dzanbana, wala tuakhidz rabbi in akhthana.
Wasluk bina fi nahji thahal mush-thafa, tsabbit ‘ala qadamil habibi khuthana.
Arina bifadl-lin minka thal’ata ahmadin, fi bahjatin ‘aynur ridla tar’ana.
Warbuth bihi fi kulli halin hablana, wa hibala man wadda waman walana.
Wal muhsinina waman ajaba nida-ana, wadzawil huquqi wa thaliban awshana.
Wal hadlirina wa sa’iyan fi jam’ina, ha nahnu bayna yadayka antara tarana.
Walaqad rajawnaka fahaqqiq suklana, wasma’ bifadl-lika ya sami’u du’ana.
Wan-shur binasunnata thaha fi biqa, il ardli waqma’ kulla man da’ana.
Wandhur ilayna wasqina kaksal hana, wasyfi wa ‘afi ‘ajilan mardlana.
Waqdli lanal hajati wahsin khatmana, ‘indal mamati wa ash-lihan ‘uqbana.
Ya rabbi wajma’na wa ahbaban lana, fi darikal firdawsi ya rajwana.
Bils-mush-thafa shalli ‘alayhi wa alihi, ma harrakat rihush-shaba agh-shana.
Subhana rabbika rabbil ‘izzati ‘amma yashifun, wa salamun ‘alal mursalin wal hamdulillahi rabbil’alamin.

Ash-shalatu wassalamu ‘alayka ya sayyidal mursalin.
Ash-shalatu wassalamu ‘alayka ya khatiman nabiyyin.
Ash-shalatu wassalamu ‘alayka ya man arsalahullahu rahmatan lil’alamin. Wa radliyallahu ta’ala ‘an ash-habi rasulillahi ajma’in. Amin.

Adl-Dliyaul Lami’ (Cahaya yang Terang Benderang) adalah karya sastra Arab yang ditulis oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abubakar bin Salim………………..

Dengan Nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Ya Allah, limpahkanlah selawat atas Muhammad, kekasih-Mu, pemilik syafaat limpahan syafaat-Mu.
Ya Allah, limpahkanlah selawat atas Muhammad, semulia-mulianya ciptaan, dalam keagungan dan derajatnya.
Ya Allah, limpahkanlah selawat atas Muhammad, makhluk yang termulia kedudukannya, melebihi segenap ciptaan yang ada.
Ya Allah, limpahkanlah selawat atas Muhammad. Jalankanlah kami, wahai Tuhan, ke jalan yang benar (jalan nabi-Mu).
Ya Allah, limpahkanlah selawat atas Muhammad. Sembuhkanlah kami dari segala keluhan dan penyakit.
Ya Allah, limpahkanlah selawat atas Muhammad. Perbaikilah hati dan ampunilah kami, dan berilah kami segala yang bermanfaat.
Ya Allah, limpahkanlah selawat atas Muhammad. Bentengilah kami dari orang-orang yang memusuhi kami dan hindarkanlah kami dari musuh-musuh yang akan datang kepada kami.
Ya Allah, limpahkanlah selawat atas Muhammad. Kami berlindung di dalam benteng-Mu, yang melindungi (kami) dari segala gangguan.
Ya Allah, limpahkanlah selawat atas Muhammad. Ya Allah, ridailah kami dengan keridaan-Mu yang agung.
Ya Allah, limpahkanlah selawat atas Muhammad. Kumpulkan kami dengan nabi-Mu di surga.
Ya Allah, limpahkanlah selawat atas Muhammad. Jadikanlah kami orang yang dekat dan selalu berdampingan dengan sebaik-baiknya ciptaan-Mu.
Ya Allah, limpahkanlah selawat atas Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah selawat serta selamat sejahtera atasnya.

Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam serta keberkahan atasnya dan atas keluarganya.

Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu (wahai Muhammad) kemenangan yang gemilang. Agar Dia (Allah) mengampunimu atas dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Dan menyempurnakan nikmat-Nya atasmu (Muhammad), dan Dia (Allah) memberimu petunjuk ke jalan yang lurus. Dan agar Dia (Allah) memberikan pertolongan dengan pertolongan yang mulia.
Sesungguhnya telah datang kepadamu rasul dari golonganmu, dan ia (rasul) sangat berat memikirkan penderitaanmu, dan sangat menginginkan keselamatan dan keimananmu. Dan ia sangat penyantun dan penyayang atas orang-orang mukmin. Maka jika mereka berpaling, katakanlah, “Cukuplah pertolongan Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, dan kepada-Nya aku berserah diri dan Dia adalah pemilik arasy yang agung.”
Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat atas Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman berselawatlah atasnya, dan berilah salam kepadanya dengan sebaik-baiknya salam sejahtera.
Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam serta keberkahan atasnya dan atas keluarganya

Segala puji bagi Allah, yang telah memberi kita petunjuk, melalui hamba-Nya yang terpilih, yang telah menyeru kami.
Dengan izin dan rida-Nya, dan sungguh-sungguh ia telah menyeru kami.
Kami datang kepadamu, wahai manusia, yang telah menunjukkan kami jalan yang benar, dan yang telah menyeru kami dengan lemah lembut dan bahasa yang indah.
Limpahan selawat atasmu dari Allah, yang telah menciptakanmu, yang denganmu, wahai pembawa syafaat, telah membuat kami terpilih dan terkasihi. Juga atas keluargamu yang suci, yang mereka itu sumber-sumber rahasia-Mu yang tinggi. Merekalah bahtera penyelamat yang membentengi kami.
Dan atas para sahabatmu yang mulia, sebagai dinding penyelamat bagi ajaranmu, dan sebagai figur panutan bagi pencintanya.
Juga terhadap para tabiin setelah mereka, yang mengikuti mereka dengan jujur dan bersungguh-sungguh, segala pujian kerinduan yang merobohkan kesedihan.
Demi Allah, tidaklah diperdengarkan nama sang kekasih (Muhammad) kepada orang yang mencintainya, kecuali ia menjadi tersentak gembira dan hilanglah segala kesusahan.
Di manakah para pencinta yang rela berkorban dengan harta dan jiwanya, dan sangat meremehkan hal-hal duniawi yang berharga?
Tidaklah mereka mendengar nama Thaha Al-Musthafa, maka bangkitlah semangat di hati mereka dan hilanglah segala kegundahan hati.
Maka bergetarlah roh merindukan perjumpaan, dan merintih memohon keridaan Tuhannya.
Begitulah keadaan para pencinta Rasul, maka dengarlah perjalanan hidup sang pembawa syafaat dan tajamkanlah pendengaranmu!
Maka simaklah sifat-sifat Thaha, imam yang terpilih, dan hadirkanlah hatimu, niscaya terpenuhilah hatimu dengan kerinduan kepadanya.
Wahai Tuhan kami, limpahkanlah selawat dan salam selalu atas kekasihmu yang telah menyeru kami kepada-Mu.

Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam serta keberkahan atasnya dan atas keluarganya.

Telah datang kabar kepada kita dari Allah, “Bahwa telah datang kepadamu cahaya.” (Al-Maidah: 15). Sungguh Mahasuci Allah, yang telah memberitakannya kepada kami.
Dan sesungguhnya cahaya Thaha, hamba-Nya, akan didapatkan dengan mengingatnya. Maka agungkanlah Sang Pemberi Anugerah.
Dia (Muhammad) adalah rahmat dari Sang Pencipta, maka renungkanlah firman-Nya yang berbunyi, “Maka bergembiralah kamu.” Maka segeralah kamu bergembira dengan kelahirannya.
Dengan berpegang teguh pada tali syariat-Nya dan berusahalah senantiasa di jalan Allah, yang telah menciptakan kita.
Renungkanlah cahaya Rasul, yang ketika ditanyakan kepadanya, “Sejak kapankah kenabianmu?”, sabdanya, “Kenabianku sejak Adam AS. Masih berupa air dan tanah.” Maka sadarlah kamu dari kelalaianmu itu dan bangkitlah sadar.
Maka pahamilah rahasia-rahasia Tuhanku, yang selalu memindahkanmu (SAW) dari sulbi (tulang rusak) yang mulia ke sulbi orang yang mulia dan terpilih.
Tidaklah terpisah dari dua kelompok terkecuali aku berada pada yang terbaik, begitulah hingga aku dilahirkan.
Maka aku adalah yang terbaik dari yang terpilih, dan aku terlahir dari pernikahan yang Tuhanku telah menjaganya.
Ketahuilah, Allah telah menyucikan zatnya, serta menjaga dan memilihnya, maka tidaklah pernah Allah memunculkan manusia seagung dirinya.
Dan dengan mencintai dan mengingatnya serta membantu syariatnya dan penghormatan serta pengagungan terhadap-Nya, Allah, Pencipta Arasy, yang telah mewasiatkan kita.
Wahai Tuhan kami, limpahkanlah selawat dan salam selalu atas kekasih-Mu yang telah menyeru kami kepada-Mu.

Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam serta keberkahan atasnya dan atas keluarganya.

Telah Allah sebarkan sifat-sifat kenabian dalam kitab-kitab terdahulu dengan jelas dan terang.
Dia (Allah) telah mengambil perjanjian dari para nabi ketika Aku datangkan kepada kalian hikmah dan kebaikan.
Dan telah datang kepada kalian utusan Kami, agar kamu beriman dan ikut serta dalam membantu ajarannya, dan jadikanlah kamu orang yang dekat kepadanya.
Dan bahwasannya nabi-nabi terdahulu telah mengabarkan kepada umat mereka akan kedatangan nabi yang terpilih.
Maka agungkanlah martabat dan kedudukannya. Dan, apabila telah datang hari kiamat, para nabi terdahulu akan berjalan di bawah naungan panji-panji sang Nabi SAW yang telah menyeru kita.
Wahai umat Islam, ketahuilah, aku adalah yang pertama sebagai pemberi syafaat dan yang pertama pula menyebarkannya. Dan tidaklah aku ragu dan memperlambat.
Hingga diserukan kepadaku (ketika bersujud memohon syafaat), “Angkatlah kepalamu, wahai Muhammad, dan katakanlah permintaanmu, niscaya Aku kabulkan permohonanmu, dan bicaralah, niscaya Aku dengar pembicaraanmu. Sungguh bintang kemulianmu, wahai nabi kami, jelas dan terang.
Dan panji-panji pujian kepada Allah, yang Mahaperkasa, berada di tanganku (SAW), dan aku (SAW) adalah manusia pertama yang mendatangi surga-Nya.
“Dan aku (SAW) telah menjadi ciptaan yang paling mulia di sisi Allah.” Dan sungguh engkau wahai nabi telah terpelihara oleh Allah dengan kasih sayang-Nya.
Dan akan Kami limpahkan kepadamu (SAW) anugerah Kami hingga engkau (SAW) rida. Dan ayat ini merupakan tanda kebesaran dari Yang Maha Pemberi, dan pemberian itu merupakan hal yang sulit diterima akal (seperti banyaknya mukjizat).
Demi Allah, ulang-ulanglah peringatan sifat-sifat kenabian Muhammad yang mulia, agar menjadi penawar dan pengikis kotoran-kotoran hati.
Wahai Tuhan kami, limpahkanlah selawat dan salam selalu atas kekasih-Mu yang telah menyeru kami kepada-Mu.
Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam serta keberkahan atasnya dan atas keluarganya.

Ketika telah dekat waktu kelahiran Ahmad (SAW) dengan izin dan keridaan-Nya, yang apabila menghendaki sesuatu tidaklah akan terhalang…
Ia berada di dalam kandungan ibunya, Aminah binti Wahab, yang telah Allah muliakan martabatnya sebagai ibu bagi sebaik-baiknya ciptaan.
Dan ayah makhluk pilihan Allah, Abdullah bin Abdul Muthallib, yang melihat tanda-tanda kenabian. Ayahnya telah diterangi cahaya Thaha (SAW) yang kemudin berpindah kepada sang anak yang terjaga dan terlihat dengan jelas.
Dia keturunan Hasyim, putra Abdumanaf, putra Qushay.
Ayahnya digelari hakim yang adil dan kepribadiannya telah termasyhur, maka berbanggalah dengan kepribadian itu.
Dan hafalkanlah silsilah keturunan Nabi yang terpilih hingga kakeknya, Adnan.
Apabila telah sampai kepada Adnan, berhentilah. Dan ketahuilah, nasabnya besambung hingga Ismail AS, yang telah banyak membantu ayahnya (Ibrahim AS).
Dan ketika Aminah (RA) mengandung Nabi, tidaklah ia pernah merasa sakit sebagaimana keluhan wanita hamil.
Maka diselimutilah ia dengan kelembutan dari Allah, Pemelihara Langit, yang dengannya hilanglah segala gangguan, kegelisahan, dan kesedihan.
Kemudian Aminah menyaksikan apa yang telah diketahuinya bahwa Yang Maha Pemelihara telah memuliakan alam semesta.
Dengan kesucian bayi di dalam kandungannya, ia pun bergembira ketika telah dekat saat kelahiran. Maka berluapanlah limpahan keridaan-Nya.
(Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, dan tiada Tuhan selain Allah, Allah Mahabesar. 4 x.
Dan tiada daya dan kekuatan selain dari Allah, yang Mahatinggi dan Mahaagung, setiap detik dan selamanya. Sebanyak bilangan makhluk-Nya, serta sebanyak keridaan diri-Nya dan keindahan arasy-Nya, dan sebanyak bilangan kalimat-kalimat-Nya.)
Maka muncullah cahaya dari segala penjuru dan detik kelahiran pun tiba.
Beberapa saat sebelum terbit fajar, muncullah matahari hidayah. Lahirlah sang kekasih yang termuliakan dan terjaga.

Jemaah Berdiri
Allah berselawat kepada Muhammad. Allah memberi selawat dan salam kepadanya (3x).
Wahai Nabi, salam sejahtera bagimu. Wahai Rasul, salam sejahtera bagimu. Wahai kekasih, salam sejahtera bagimu. Selawat Allah bagimu.
Telah tiba dengan kehendak Allah sang pemberi syafaat, pemilik derajat yang dimuliakan. Maka limpahan cahaya memenuhi segala penjuru. Meliputi seluruh alam semesta.
Maka berjatuhanlah patung-patung berhala di Ka’bah. Dan tumbanglah sendi-sendi kemusyrikan.
Maka dekatlah saat-saat hidayah. Dan benteng kekafiran pun berguncang.
Salam sejahteralah atas kedatanganmu, wahai sang pemilik derajat yang mulia. Wahai imam dan pemimpin para rasul, yang dengannya bencana-bencana tertolakkan.
Engkaulah satu-satunya tempat berlindung di hari kiamat. Kepadamulah seluruh ciptaan ketakutan (risau tak mendapatkan syafaat). Kemudian mereka datang memanggil namamu ketika menyaksikan dahsyatnya kesulitan dan rintangan.

Telah muncul purnama dari Lembah Wada’. Wajiblah kami bersyukur, selama penyeru masih berseru kepada Allah.
Maka karena itulah engkau (SAW) bersujud ke hadirat Tuhanmu. Maka diserukan kepadamu, “Berikanlah syafaat, karena engkau diizinkan memberi syafaat.”
Maka atasmu limpahan selawat dari Allah. Selama cahaya masih bersinar terang benderang. Dan denganmu (SAW) kami memohon kepada Allah, yang Rahman, maka Pencipta Arasy mendengar doa kami.
Wahai Maha Pemberi Anugerah yang Mulia, wahai Rabb, kumpulkanlah kami dengan Al-Musthafa (SAW). Dan, demi dia (SAW), pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, dan berilah kami segala yang kami inginkan.
Hindarkanlah kami dari segala bencana, jauhkanlah segala kesulitan, dan angkatlah sejauh-jauhnya.

Doa Saat Berdiri
Dan siramilah kami, wahai Rabb, dengan rahmat-Mu. Tolonglah kami dengan lebatnya curahan rahmat-Mu.
Akhirilah usia kami dengan husnul khatimah, dan perbaikilah keadaan yang akan datang dan saat kami kembali kepada-Mu.
Dan terlimpah selawat dari Allah bagi yang terkumpul padanya segala kebaikan, Ahmad, yang tersuci, serta keluarganya, dan sahabatnya, sebanyak pijaran cahaya.

Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam serta keberkahan atasnya dan atas keluarganya.

Ketika telah lahir sang kekasih (SAW), ia pun tunduk dan bersujud kepada Allah, yang telah menghidupkan seta menciptakan kita.
Dan pemeliharaan Sang Pencipta selalu menaungi Nabi Ahmad (SAW), setiap waktu, baik lahir maupun batin.
Ia (SAW) disusui oleh ibunya, dan diteruskan oleh Tsuwaibah (RA), kemudian Halimah (RA), yang mendapatkan kabar gembira bahwa ia akan masuk surga.
Dan ketika Tsuwaibah menyampaikan berita kepada tuannya tentang kelahiran Muhammad SAW, Abu Lahab memerdekannya, sebagai tanda suka citanya.
Tidaklah Tuhan yang Maha Pencipta lupa atas kegembirannya (Abu Lahab) dengan kelahiran Musthafa (SAW), sebagaimana tercantum dalam hadis (riwayat Abbas bin Abdulmuttalib RA, di hadis sahih Muslim) bahwa siksaan Abu Lahab diringankan pada setiap hari Senin atas kegembiraannya kepada (Nabi SAW) yang telah menepati janji-janji sucinya kepada kami.
Demikianlah rahmat Allah terhadap seorang kafir yang gembira dengan kelahiran Nabi (SAW), maka bagaimanakah kiranya anugerah Allah bagi mukmin yang hatinya dipenuhi dengan iman?
Sungguh nyata keberkahan Nabi Muhammad (SAW) yang disaksikan oleh Halimah (RA) dengan bentuk yang sangat menakjubkan.
Di antaranya mengalir air susunya, yang sebelumnya anaknya tak pernah berhenti menangis (karena lapar) sebab air susunya tak pernah mengalir sama sekali.
Akan tetapi malam itu, sejak kedatangan sang kekasih (SAW), anaknya tidur dengan pulas dan kenyang (karena air susunya mengalir dengan derasnya).
Dan mengalir pulalah air susu untanya, lalu menjadi kuat dan sehat, ini merupakan hal-hal yang menakjubkan.
Ini membingungkan teman-temannya, dan ia (Halimah RA) mendengar pula ucapan salam sejahtera dari pohon-pohon dan batu-batu kepada pemimpin kita (SAW).
Mahasuci Allah, yang telah membuat pohon-pohon dan batu-batu berbicara, menyambut Nabi SAW yang terpilih, Mahasucilah Dia.
Wahai Tuhan kami, limpahkanlah selawat dan salam selalu atas kekasih-Mu yang telah menyeru kami kepada-Mu.
Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam serta keberkahan atasnya dan atas keluarganya.

Maka tumbuh besarlah sang kekasih SAW dengan sejarah kehidupan yang selalu dalam keridaan dan tidaklah terdapat dalam jalan hidupnya perbuatan maksiat.
Terbimbing dalam pandangan kelembutan Allah yang mendidik dengan sebaik-baiknya budi pekerti kenabian.
Dan ketika ia (SAW) dewasa, hari demi hari tumbuh pulalah sifat kejujuran, budi pekerti, kasih sayang, ksatria, amanah, keberanian, bersahabat, dan gemar membantu.
Ia (SAW) di bumi digelari Al-Amin (yang tidak pernah berbohong) yang kemudian di langit digelari pula Ni’mal Amin (sebaik-baiknya yang tidak pernah berbohong), dan ia (SAW) senantiasa dinaungi oleh Yang Maha Memelihara.
Kemudian ia (SAW) berangkat dengan ibunya untuk menziarahi pusara (kuburan) ayahnya di Medinah, yang telah wafat ketika nabi pilihan masih berada di kandungan ibunya dahulu, dan kejadian ini ketika usianya enam tahun.
Dan wafatlah ibunya dalam perjalanan pulang dari ziarah itu, maka dipeliharalah ia (SAW) oleh Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang.
Dua tahun kemudian wafatlah pengasuhnya (Abdul Muthalib), maka ia diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, dengan penuh perhatian dan kasih sayang.
Ketika usianya genap dua puluh tahun, ia (SAW) dilamar oleh Khadijah binti Khuwailid, yang telah mengetahui keajaiban-keajaiban pada diri pemberi syafaat.
Maka Allah mengabulkan cita-citanya, lalu ia (Khadijah RA) mendapatkan kesejahteraan yang abadi dan kehormatan di sisi Allah.
Kemudian ia (SAW) menyelesaikan kesalahpahaman peletakan Hajar Aswad setelah diperbaharui di Ka’bah.
Dari keluasan akal geniusnya dan daya pikir kenabiannya (SAW) yang cerdas dan teliti, Mahasuci Allah, yang telah mengajarinya dan memeliharanya (SAW).
Wahai Tuhan kami, limpahkanlah selawat dan salam selalu atas kekasih-Mu yang telah menyeru kami kepada-Mu.
Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam serta keberkahan atasnya dan atas keluarganya.

Maka datanglah Jibril dengan wahyu-Nya di Gua Hira ketika ia (SAW) beribadah kepada Ar-Rahman. Jibril memeluknya dengan kuat dan melepaskannya, demikian diulanginya hingga tiga kali berturut-turut, dan berkata, “Bacalah dengan nama Tuhanmu, yang mengajari manusia.”
Lalu ia (SAW) berdakwah dengan sembunyi-sembunyi selama tiga tahun hingga datang perintah untuk berdakwah secara terang-terangan.
Maka bertubi-tubilah gangguan, sedangkan ia (SAW) sangat sabar terhadap segala cobaan dari Tuhannya, dan ia (SAW) sangat bersyukur dan tidak pernah ragu dalam menjalankan dakwahnya.
Kemudian wafatlah istrinya, Khadijah, yang diikuti pula oleh wafatnya sang paman, Abu Thalib, ketika usianya genap 50 tahun. Maka semakin dahsyatlah gangguan yang beraneka ragam.
Dan ketika berkunjung ke Bani Tsaqifah (Tha’if) untuk berdakwah, ia dilempari dengan batu, bahkan dikejar dan dicemooh oleh anak-anak.
Maka datanglah malaikat penguasa gunung, dan berkata, “Apakah kutimpakan gunung ini ke atas mereka?” Nabi menolak dan bahkan berharap akan keislaman mereka di kemudian hari.
Dan ia (SAW) dimuliakan dengan perjalanan (Isra) ke Masjidil Aqsha, lalu mengimami para rasul, yang kemudian menyaksikan alam arwah dan surga.
Kemudian naiklah Nabi (SAW), sang kekasih, menembus tujuh lapis langit dan arasy serta Al-Kursiy, lalu berjumpa dengan Pencipta kita.
Kemudian datanglah izin dan rida dari Allah untuk hijrah ke kota Yatsrib (Medinah), yang kemudian dihiasi Allah dengan hari-hari kenabian.
Maka ia pun (SAW) bermukim di Medinah selama sepuluh tahun sebagai dai dan mujahid yang selalu dibantu para sahabatnya.
Tidaklah mereka meninggikan suara mereka ketika di hadapan beliau terkecuali berbicara dengan suara lemah lembut, dan tidaklah mereka mengangkat kepala di hadapan beliau dan tak berani memandang beliau.
Dan berjalan kaki sebagai penghargaan terhadap kemuliaan Muhammad yang telah disebutkan oleh Al-Quran.
Dan mereka telah melihat dari akhlak dan budi pekerti yang luhur serta hal-hal yang tidak terjangkau oleh logika (mukjizat).
Mulia, dermawan, pemaaf, rendah hati, dan bahkan sebuah batang kurma di mimbarnya terdengar isak tangisnya karena kerinduan dan cintanya terhadap Nabi Saw.
Juga memancar air dari sela-sela jarinya dengan deras, yang kemudian minumlah dari air tersebut para sahabatnya yang kehausan hingga hilanglah dahaga mereka.
Demi Allah, yang telah memuliakan mukjizat-mukjizat Nabi Ahmad SAW, dan ia telah dimuliakah oleh Yang Maha Memelihara ke derajat yang setinggi-tingginya.
Ia (SAW) telah berjihad selama hidupnya, sebanyak 27 peperangan, bersama para sahabatnya yang setia dengan berjalan kaki.
Alangkah mulianya beliau (SAW) dan para sahabatnya serta para pengikutnya. Maka, wahai Tuhan kami, susulkanlah (kami) kepada perbuatan dan amal mereka.
Wahai Tuhan kami, limpahkanlah selawat dan salam selalu atas kekasih-Mu yang telah menyeru kami kepada-Mu.
Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam serta keberkahan atasnya dan atas keluarganya.

Doa Penutup
Maka telah Allah isyaratkan untuk menyifatkan budi pekertinya yang menghidupkan dan mengguncang-luruhkan kegundahan. Dan Allah telah memujinya, maka apalah artinya pujian kita dan bagaimana pujian itu dinamakan pujian….
Akan tetapi, cinta kasih dalam sanubari tetap menuntut untuk memuji hamba pilihan Sang Pencipta yang telah menyeru kita dengan kelembutan.
Maka, setelah kita berpadu dengan cinta dan kasih sayang terhadap Nabi, sekarang kita mengangkat kedua tangan kita yang hina dina untuk berdoa dengan penuh pengharapan.
Kepada Tuhan, yang Mahatunggal dalam keesaan-Nya, serta Mahamulia, dengan mengambil perantara kepada orang yang telah menyeru kita (Muhammad SAW) kepada-Nya.
Hamba-Nya yang terpilih, kekasih-Nya, serta hamba-Nya yang terkemuka dan sebaik-baiknya ciptaan di alam semesta yang dengannya Allah telah menciptakan kita.
Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, demi Nabi yang terpilih, terimalah dan kabulkanlah doa kami.
Hanya Engkaulah harapan kami, hanya Engkaulah harapan kami, wahai satu-satunya tempat memohon dan harapan di dunia dan di akhirat.
Perbaikilah keadaan kami dan ampunilah kami atas dosa-dosa kami, dan janganlah Engkau murkai kami apabila kami berbuat kesalahan.
Dan jadikanlah kami selalu berjalan pada ajaran Nabi Thaha, yang terpilih, dan kuatkanlah serta tetapkanlah langkah-langkah kami pada jalan yang telah dilalui oleh sang kekasih (SAW).
Dan perlihatkanlah kami demi anugerah dari-Mu wajah Nabi dalam gemilangnya kegembiraan dan pandangan kasih sayang serta keridaan yang selalu menaungi kami.
Dan ikatlah kami selalu dengan beliau dalam segala gerak-gerik kami, dan juga orang-orang yang mengikuti dan mencintai kami.
Demikianlah pula orang-orang yang beramal saleh dan juga orang-orang yang mendengar dakwah kami, orang-orang yang kami berutang budi kepada mereka, dan memohon nasihat dari kami.
Juga, atas hadirin dan penyelenggara. Maka, ya Allah, inilah kami di hadapan-Mu dan Engkau melihat kami.
Dan bahwasannya kami benar-benar mengharapkan-Mu, maka kabulkanlah permohonan kami, wahai Yang Maha Mendengar.
Dan pilihlah kami sebagai penolong sunah Thaha (SAW) di seluruh pelosok bumi, dan hancurkanlah semua yang memusuhi kami.
Dan pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, beri minumlah kami dari cangkir mahabah, dan sembuhkanlah penyakit yang ada pada kami dengan segera.
Kabulkanlah segala hajat kami, akhirilah hidup kami dengan kebaikan, dan jadikanlah kebaikan pula di hari kemudian.
Wahai Allah, kumpulkanlah kami bersama kekasih-kekasih kami di surga Firdaus-Mu, wahai Yang Hanya kepada-Nya-lah harapan kami tersandar.
Demi hamba yang terpilih, yang limpahan selawat selalu atasnya dan atas keluarga serta keturunannya, sebanyak embusan angin di pagi hari.
Mahasuci Tuhanmu, Pencipta, yang Maha Memiliki Kekuasaan dari apa yang mereka sifatkan. Salam sejahtera atas para rasul. Dan segala puji bagi Allah, Pencipta seluruh alam.

5 Tanggapan so far »

 1. 1

  rifki said,

  kalo bisa dibuat dengan tulisan arab saja

 2. 2

  ahmad fauzi said,

  top..keren
  ini versi inggrisnya tapi cuma bagian awalnya saja :

  The shimmering light (ad-dhiya al-lami)

  My Lord,send Your mercy upon Muhammad

  Your beloved,the intercessor,the one whose intercession is accepted

  The highest and most exalted of mankind in station

  The greatest and most sublime of creation in rank

  Take us my Lord,down the (widest and)best of roads

  Give us well being,and cure every ailling person

  Recitify the heart,overlook my faults and benefit me

  Restrain,divert and deter every aggressor

  Allow us to dwell in Your impenetrable fortress

  My lord,be pleased with us with Your most exalted of pleasure

  And grant for us,in paradise a place of gathering

  Grant us all the company of the best of Your creation

  My lord,send your mercy and peace upon him

  My Lord,send Your mercy upon Muhammad

 3. 3

  numpang copy paste yah.

 4. 5

  Henry Bromel: “There’s an old saying that if you come back to the place where you became a man, you will remember all those things you need to be happy… That saying never made sense to me, but I thought it was worth a try.”


Comment RSS · TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: